[:ro]

„EDUCAREA UNEI GENERAŢII SĂNĂTOASE FIZIC ŞI SPIRITUAL”
DESPRE CENTRUL DE EDUCAŢIE ŞI REABILITARE A ADOLESCENȚILOR «ADOLESCENTUL»

Scurt istoric Centrul de educaţie şi reabilitare a adolescenților «Adolescentul» este o Organizație nonguvernamentală pentru tinerii adolescenţi. A fost fondat în 1997, înregistrat la 14.02.1997, la inițiativa unui grup de voluntari. Serviciile oferite în cadrul proiectului au drept scop reducerea incidenţei HIV/SIDA printre CDI și LSC din Orhei. Centrul «Adolescentul“ își desfăşoară activităţile în strânsă colaborare cu:Colegiu Pedagogic din Orhei. Colegiu de Medicină din Orhei, Şcoala profesională din Orhei, Direcţia Cultură Orhei, Direcţia Sănătate Orhei, Centrul Sănătate Publică, Primăria Orhei, Poliția, Serviciul Asistenţă Socială, Liceele «A. Russo”, O. Ghibu, I. L. Caragiale, Gimnaziile or. Orhei. CSPT, ADR, Centrul de Tineret, Rețea ONG din domeniul RN, HIV/SIDA, Uniunea pentru Prevenirea HIV si Reducerea Riscurilor (UORN)

MISIUNEA ASOCIAȚIEI

Misiunea organizației este: promovarea unui mod sănătos de viaţă prin educarea comportamentului inofensiv al adolescenţilor, combaterea viciilor societăţii.

Printre scopurile principale se numără:

— Dimenuarea riscului de transmitere a infecţiei HIV în rîndurile UDI;

— Micşorarea incidenţei infecţiei HIV în rîndurile UDI;

— Promovarea comportamentului inofensiv în rîndul UDI;

— Conştientizarea problemei riscului HIV şi acceptarea strategiei Reducerii Riscurilor de către populaţia din raionul Orhei;

— Consolidarea relaţiilor de parteneriat şi colaborare dintre diferite structuri de stat şi obşteşti cu scopul soluţionării problemelor comune în prevenirea HIV şi combaterea narcomaniei în regiune.

OBIECTIVE:
OBIECTIVELE PRINCIPALE
— Micşorarea riscului de transmitere a infecţiei HIV printre consumatorii de droguri;

— Promovarea comportamentului inofensiv a grupului de risc;

— Informarea populaţiei despre metodele de protecţie BTS, inclusiv HIV, hepatite;

— Conştientizarea problemei riscului HIV/SIDA şi acceptarea strategiei Reducerii Riscurilor de către populaţia din Orhei, Rezina şi Şoldăneşti;

— Consolidarea relaţiilor de parteneriat şi colaborare dintre diferite structuri de stat şi obşteşti cu scopul soluţionării problemelor comune în prevenirea HIV şi combaterea narcomaniei în raioane și orașe sus numite.

OBIECTIVE SPECIFICE
— Lărgirea grupului de beneficiari prin atragerea în proiect a noilor persoane cu risc sporit în contaminarea cu HIV;

— Instruirea beneficiarilor în comportament mai puţin riscant de folosire a drogurilor, de practicare a sexului protejat prin traininguri, seminare, întruniri lunare, prin distribuirea materialelor informative specifice, consiliere anonimă;

— Cointeresarea clienţilor din proiect în testarea la HIV cu consiliere pre şi post test;

— Referirea persoanelor cu necesităţi la tratament ARV, tratament de substituţie cu metadonă;

— Promovarea politicilor de Reducere a Riscurilor în rândurile populaţiei din raion prin seminare, întâlniri cu reprezentanţi ai APL, poliţie, alte structuri statale, diferite categorii de tineret, mass media locala;

— Asigurarea şi petrecerea studiului comportamental al grupurilor de risc referitor la HIV, BTS, Hepatite;

— Dezvoltarea serviciile de reducere a riscurilor sensibile la dimensiunea de gen, prin reformarea celor existente si crearea de servicii noi.

SERVICII ORHEI
SCHIMBUL DE SERINGI ȘI DISTRIBUIREA MATERIALULUI
Distribuirea seringilor sterile se efectuiază prin: intermediul lucrătorilor sociali, punctul staționar de schimb al seringilor, unitatea mobilă și în farmacii.

— Distribuirea șervețelelor cu alcool (Împreună cu seringa se oferă și servețelul cu alcool pentru a minimaliza riscul infctării cu HIV);

— Distribuirea prezervativelor (Oferirea prezervativelor pentru prevenirea infecțiilor cu transmitere sexuală);

— Distribuirea dezinfectantelor pentru CDI (Persoanele din grupul de risc pot beneficia de o serie de dezinfectanți pentru a trata afecțiunile ușoare de sănătate).

SERVICII OFERITE DE SPECIALIȘTI
— Consilierea beneficiarilor de la egal la egal (Contactarea și stabilirea unor relații de încredere cu beneficiarii și este însoțită de schimbul de seringi, distribuirea echipamentului necesar, materiale informaționale, consultații de la egal la egal);

— Consultația psihologului (Oferirea consultațiiloe psihologice persoanelor din grupul de risc și rudelor acestora. Consilieri legate de problema HIV/SIDA (fobie, necesităţi de informare); Stress şi depresie; Necesităţi de comunicare; Suport in abandonul consumului de droguri;).

TESTAREA LA HIV
Este o componentă importantă în cadrul programelor de reducere a riscurilor.Se realizează în baza testelor rapide pe salivă
PREVENIREA SUPRADOZEI

Componența pachetul nalaxonic — 2 ampule nalaxon, 2 seringi, 1 mască, 2 manuși, 2 șervețele cu alcool, instrucțiune pentru utilizarea corectă a soluției de nalaxon.

SERVICIUL IGIENIC
Duş  spalarea și călcarea rufelor.
ACTIVITĂȚI DE INFORMARE ȘI INSTRUIRE

Seminare informative planificate săptămînal pentru beneficiarii Asociației cu scopul creșterii nivelului de informare a beneficiarilor programului cu privire la căile de transmitere HIV/ITS, modalităţi de prevenire, dezvoltarea practicilor pentru un comportament, mai puţin ofensiv.

DISTRIBUIREA MATERIALELOR INFORMAȚIONALE pentru CDI
Informarea beneficiarilor despre profilaxia și tratamentul diferitor maladii infecțioase și  referire la serviciile medicale prin intermediul materialelor info.
SERVICII REZINA
SCHIMBUL DE SERINGI ȘI DISTRIBUIREA MATERIALULUI
Distribuirea seringilor sterile se efectuiază prin: intermediul lucrătorilor sociali, punctul staționar de schimb al seringilor, unitatea mobilă și în farmacii.

— Distribuirea șervețelelor cu alcool (Împreună cu seringa se oferă și servețelul cu alcool pentru a minimaliza riscul infctării cu HIV);

— Distribuirea prezervativelor (Oferirea prezervativelor pentru prevenirea infecțiilor cu transmitere sexuală);

— Distribuirea dezinfectantelor pentru CDI (Persoanele din grupul de risc pot beneficia de o serie de dezinfectanți pentru a trata afecțiunile ușoare de sănătate).

SERVICII OFERITE DE SPECIALIȘTI
— Consilierea beneficiarilor de la egal la egal (Contactarea și stabilirea unor relații de încredere cu beneficiarii și este însoțită de schimbul de seringi, distribuirea echipamentului necesar, materiale informaționale, consultații de la egal la egal).
TESTAREA LA HIV
Este o componentă importantă în cadrul programelor de reducere a riscurilor.Se realizează în baza testelor rapide pe salivă
PREVENIREA SUPRADOZEI

Componența pachetul nalaxonic — 2 ampule nalaxon, 2 seringi, 1 mască, 2 manuși, 2 șervețele cu alcool, instrucțiune pentru utilizarea corectă a soluției de nalaxon.

DISTRIBUIREA MATERIALELOR INFORMAȚIONALE pentru CDI
Informarea beneficiarilor despre profilaxia și tratamentul diferitor maladii infecțioase și  referire la serviciile medicale prin intermediul materialelor info.
ACTIVITĂȚI DE INFORMARE ȘI INSTRUIRE

Seminare informative planificate săptămînal pentru beneficiarii Asociației cu scopul creșterii nivelului de informare a beneficiarilor programului cu privire la căile de transmitere HIV/ITS, modalităţi de prevenire, dezvoltarea practicilor pentru un comportament, mai puţin ofensiv.

GALERIE
CONTACTE
Moldova, Orhei, str. Eminescu 12
+373 235 22 333
+373 69 291 828
svetlanaromanova113@gmail.com
[:]

back to top